Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Nejnovější produkty

Mořská sůl 25 kg

Naše cena: 359.00 Kč

GDPR

Ochrana osobních dat
v platnosti od 24. 5. 2018


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na internetové stránce www.vysavac-do-bazenu.cz na dodávku služeb nebo zboží potvrzuje Klient, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Poskytovatel je správcem osobních údajů Klientů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o klientovi (jméno a adresa, telefonní kontakt, email, při platbou převodem bankovní účet)

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Jméno a příjmení
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•Telefonické spojení
•Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Název společnosti (obchodní firma)
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•IČ, DIČ
•Telefonické spojení
•Elektronickou adresu (e-mail)
Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.

4.Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, telefonní kontakt,email ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

5. Poskytovatel pro plnění služby používá služeb subdodavatelů. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel služeb uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Klientovi přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

6. Poskytovatel ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Klientem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7. Klient má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Klient má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Klient právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

8. Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9. Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

10. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

11.Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:
souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, přímého prodeje, a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň.
Prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zájemce se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
Souhlas dle tohoto odstavce může zájemce kdykoli písemně odvolat na bazenycz@seznam.cz