Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Nejnovější produkty

Mořská sůl 25 kg

Naše cena: 359.00 Kč

Úvodní ustanovení

1.1.Prodávající je podnikající fyzická osoba Ladislav Štědronský, bydliště Dobratická 523 ,Praha 18, 19900, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Praha 9, IČ 04927818, Email: bazenycz@seznam.cz, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vysavac-do-bazenu.cz, jednající prostřednictvím Ladislava Štědronského (dále jen „Prodávající").

1.2.Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.3.Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.vysavac-do-bazenu.cz/, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Bazeny-Louny (dále jen "Dodavatel") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.Kupující, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je k dispozici na internetové stránce www.vysavac-do-bazenu.cz

1.5.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.6. Veškeré fotofrafie umístěné na na webovém rozhraní obchodu jsou ilustračního charakteru.

1.7. Po zaplacení objednávky bude na zadanou emailovou adresu v objednávcezaslána faktura.