Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Nejnovější produkty

Mořská sůl 25 kg

Naše cena: 359.00 Kč

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.Prodávající je podnikající fyzická osoba Ladislav Štědronský, bydliště Dobratická 523 ,Praha 18, 19900, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Praha 9, IČ 04927818, Email: bazenycz@seznam.cz, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.vysavac-do-bazenu.cz, jednající prostřednictvím Ladislava Štědronského (dále jen „Prodávající").

1.2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).

1.4. Kupující, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je k dispozici na internetové stránce www.vysavac-do-bazenu.cz

1.5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.6. Veškeré fotografie umístěné na na webovém rozhraní obchodu jsou ilustračního charakteru.

1.7. Po zaplacení objednávky bude na zadanou emailovou adresu v objednávce zaslána faktura.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu www.vysavac-do-bazenu.cz naleznete zboží, které je nabízeno k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu www.vysavac-do-bazenu.cz. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.

2.4. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.5. Po zaplacení objednávky bude na zadanou emailovou adresu v objednávce zaslána faktura.

3. Poštovné a balné

Zboží zasíláme zákazníkům prostřednictvím České pošty.
Na výběr jsou dva tipy balíků:

"Balík na poštu" - doručení na zvolenou poštu
"Balík do ruky" - doručení na zvolenou adresu (domů, do zaměstnání apod.)

Ceník poštovného:
Balík na poštu - 170,- Kč (převod na účet)
Balík do ruky - 189,- Kč (převod na účet)

Balík do ruky nad 100 cm - 372,- Kč (převod na účet)

Balík na poštu - 219 ,- Kč (dobírkou)
Balík do ruky -238,- Kč (dobírkou)

Balík do ruky nad 100cm -421,- Kč (dobírkou)

nad 50 kg a více individuálně dle Ceníku České Pošty

Osobní odběr po dohodě zdarma v odpoledních hodinách Dobratická 523 Praha 18 Letňany

Dobírka - 49,- Kč

Doprava zdarma se nevztahuje na filtrační písek

Zasílání obyčejných balíků:
Někteří zákazníci se nás ptají, proč jim nepošleme zboží jako "obyčejnou psaní". Požadují to v případě objednání zboží malé hodnoty a tvrdí, že se jim poštovné za balík nevyplatí. Chtějí zaslat zboží jako obyčejný dopis nebo balík s nižším poštovným než běžně zasíláme.

Obyčejným dopisem zasílat zboží nelze, protože není nijak pojištěn a odesílatel ani adresát nedostanou potvrzení o jeho doručení. Nelze zaslat na dobírku.

Obyčejný balík a doporučené psaní - musíme ručně vypsat adresní štítek, podací lístek, dobírkovou poštovní složenku, odvést a podat osobně balík na poště. Náklady na takto podaný balík jsou pro nás cca 500 Kč.
Proto posíláme výhradně balíky typu "Balík na poštu" a "Balík do ruky". U těchto balíků je vše automatizované, data o zásilce jsou předávána poště on-line a pošta si sama zásilky odváží.

4. Možnosti platby

Platba předem bankovním převodem: ZDARMA
- platbu prosím uhraďte na účet : 1496932016/3030
- jako variabilní číslo uveďte číslo objednávky

Platba dobírkou:
- cena dobírky je 49

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího nebo e-mailovou adresu: bazenycz@seznam.cz.

5.3. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici zde. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře - oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platby : bankovním převodem, vždy použije stejný platební prostředek.Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží .

5.5. V případě odstoupení od smlouvy kupující vrátí prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

5.6. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího.Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Formulář odstoupení od kupní smlouvy zde

6. Reklamace a záruka

6.1. Daňový doklad slouží i jako záruční list. Pečlivě daňový doklad uschovejte. V případě reklamace bude kupující vyzván k jeho předložení a prokázání koupě. Pokud dojde k porušení plomby, kterou je věc v záruční době zajištěna proti zásahu ze strany kupujícího, nebude záruka uznána a případné vady lze odstranit pouze na náklady kupujícího, stejně tak i veškeré náklady s opravou vzniklé, například doprava, hradí kupující (vlastník věci). Jestliže při porušení záručních podmínek, násilným zásahem do zařízení, vlastník věci nesouhlasí s opravou na jeho náklady, bude mu věc odeslána zpět na jeho náklady.

6.2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně zasláním na adresu:Ladislav Štědronský, bydliště Dobratická 523 , Praha 18, 19900.

Průvodní dopis k reklamaci zde

6.3. Kupující bude o průběhu reklamace vyrozuměn telefonicky, emailem či zasláním dopisu na korespondenční adresu.

6 .4 . Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).

6.5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

6.6. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.7. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.8. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb (např. nesouhlasí se způsobem vyřízení své reklamace). Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím v takové věci spor, který se nepodaří urovnat, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz.

6.9.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

7. Ochrana osobních dat

Podmínky ochrany osobních údajů

v platnosti od 24. 5. 2018

7 Ochrana osobních údajů
7.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na internetové stránce www.vysavac-do-bazenu.cz na dodávku služeb nebo zboží potvrzuje Klient, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

7.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů Klientů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

7.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o klientovi (jméno a adresa, telefonní kontakt, email, při platbou převodem bankovní účet)

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Jméno a příjmení
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•Telefonické spojení
•Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Název společnosti (obchodní firma)
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•IČ, DIČ
•Telefonické spojení
•Elektronickou adresu (e-mail)
Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.

7.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, telefonní kontakt,email ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

7.5 Poskytovatel pro plnění služby používá služeb subdodavatelů. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel služeb uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Klientovi přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

7.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Klientem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7.7 Klient má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Klient má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Klient právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.8 Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

7.9 Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

7.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

7.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:
souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, přímého prodeje, a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň.
Prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zájemce se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
Souhlas dle tohoto odstavce může zájemce kdykoli písemně odvolat na bazenycz@seznam.cz

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

8.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.
Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

8.3. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

8.4. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

8.5. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

8.6. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 1. 3. 2017 a nahrazují obchodní podmínky předchozí.

Formuláře:

Odstoupení od kupní smlouvy

Průvodní dopis k reklamaci